Actualiteiten

Woonland factor voor 2018

Voor 2018 gaat de woonlandfactor, en dus uw zorgbijdragen aan het ZIN weer omhoog. M.i.v. 2018 zal een factor van 92% worden gehanteerd (was 82% in 2017). Het overzicht van alle woonlandfactoren vindt u hier.

 

Er zijn in 2017 een aantal wijzigingen van kracht geworden t.a.v. de Code de la Route (wegenverkeerswet)

Wellicht zijn onderstaande regels voor u van toepassing:
  • voor 2-wielers, 3-wielers en quads zijn de nummerplaten genormeerd. Alleen de voorgeschreven maatvoering (21x13 cm) wordt dus nog geaccepteerd. (boete 135€)
  • 2 nieuwe borden voor signalering van snelheidsradars zijn geïntroduceerd, t.w.

 Ter waarschuwing van een snelheidsradarpost op uw weg met daarbij de geldende snelheid

Ter attendering op de “mogelijkheid” (hoeft dus niet) van een snelheidsradarpost op uw weg over aangegeven afstand.

  • De verplichting voor fietsers jonger dan 12 jaar om ATIJD een helm te dragen (boete 90€)
  • De gelijkstelling van kandidaten voor het rijexamen. Er mag geen onderscheid meer zijn tussen kandidaten opgegeven door een rijschool en “vrije” kandidaten (bijv. onderwezen door familielid)

 

TGV verdwijnt, InOui verschijnt

Na 40 jaar trouwe dienst valt ook de internationaal bekende TGV (Train Grande Vitesse) ten prooi aan de tegenwoordige naamveranderingsmanie. De franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF heeft besloten om de aloude TGV te herdopen in InOui. Het wordt een soort premium TGV voor reizigers die wat meer dienstverlening verwachten, zoals bijvoorbeeld zakenlui.

De herdoop is ingegeven door concurrentie-overwegingen. SNCF, dat vroeger een monopoliepositie had, moet tegenwoordig concurreren met Thalys, Eurostar, Lyria, Izy en vooral met haar eigen OuiGo, de low-cost TGV die in 2013 het licht zag. Deze OuiGo beschikt niet over een bar, heeft smallere stoelen dan een TGV zodat meer reizigers mee kunnen en voor overbagage moet je extra betalen. De OuiGo zal voor eind 2017 de low-cost IdTGV geheel hebben vervangen.

De nieuwe handelsnaam InOui moet de klassieke TGV in lijn brengen met de naam OuiGo, maar ook met de SNCF OuiBus (busvervoer) en met OuiCar (autoverhuur). Ongebruikelijk in deze rij namen is dat Oui in de nieuwe TGV-naam achteraan staat. Het woord loopt niet lekker. OuiGo klinkt beter en internationaler, dus concurrerender, omdat je het bijna uitspreekt als “We go”.

Voor Fransen ziet de nieuwe naam er bijna uit als het franse woord inouï, dat “ongelooflijk” of “ongekend” betekent. Maar misschienis dat precies de bedoeling.

De eerste InOui’s gaan op 2 juli rijden tussen Parijs en Bordeaux. Alle 16 wagons zullen dan zijn voorzien van de nieuwe naam InOui, al blijven daarop ook de letters TGV gehandhaafd, want, vindt de SNCF, de TGV behoort nu eenmaal tot het franse nationale erfgoed.

De operatie naamswijziging voor het gehele TGV-netwerk zal naar verwachting 2,5 jaar in beslag nemen. Na Parijs-Bordeaux volgen in 2017 nog de lijnen Parijs-Lyon en Parijs-Straatsburg. In 2018 komen achtereenvolgens de verbindingen tussen Parijs en Rennes, Marseille, Lille, Metz en Nancy aan de beurt voor de InOui.

SNCF hoopt met de 1,5 miljard kostende operatie het aantal reizigers met 15 miljoen per jaar te zien toenemen tot 110 miljoen in 2020. Een enquête onder de lezers van Le Parisien wees uit dat 93% van hen het bepaald oneens is met de nieuwe naam voor hun aloude TGV. Helaas, we zullen er allemaal aan moeten wennen, want in 2020 kent SNCF alleen nog InOui.

Bron: Le Parisien via Theodora Besse

Het einde van de roamingkosten per 15 juni 2017

De laatste belemmeringen om voor “thuiscondities” te kunnen telefoneren, sms-en en te internetten in de EU zijn door het besluit van de Raad van Ministers op 25 april 2017 weggenomen.

Dat betekent dat we op reis in Europa (en nog een paar landen) binnen onze bestaande abonnementsbundel van onze telecommunicatiemiddelen gebruik kunnen maken zonder dat we gestraft worden met enorme roamingkosten.

Zie ook hier

Crit’Air : Le certificat qualité de l’air, un acte citoyen pour favoriser les véhicules les moins polluants

Ook in Frankrijk neemt het aantal steden toe dat aanvullende eisen stelt aan het deelnemende verkeer. Er zijn nu 6 categorieën gedefinieerd van voertuigen met motoren die worden geclassificeerd op basis van de emissienormen van de motor. Afhankelijk van de toegekende categorie kan men (indien voorzien van een sticker):

  • profiteren van gewenste parkeermogelijkheden
  • de toegang verkrijgen tot bevoorrechte verkeerssituaties
  • rijden in zones met verkeersbeperkingen op basis van verwachte luchtvervuiling

De 6 categorieën lopen van ‘zero emissie’ (bijv. electrisch) tot ‘Euro 2 diesel’

 

HOE KOM IK AAN ZO’N STICKER

Men kan een certificaat met bijbehorende sticker via Internet aanvragen op: https://www.certificat-air.gouv.fr/
Voor de selectie van de categorie wordt gebruik gemaakt van de gegevens op de Carte Grise.

De kosten voor het certificaat, dat wordt verzonden naar het adres op de Carte Grise, bedragen €4,18
Als bij de aanvraag een ‘formule’ moet worden ingevuld, dan is dat de vetgedrukte code op de frontpagina van de Carte Grise.

Gewijzigde verkeersregels in Vlaanderen

Met ingang van 2017 is de maximum snelheid voor motorvoertuigen buiten de bebouwde kom in Vlaanderen verlaagd naar 70 km/u. Dit geldt ook voor de 4-baans wegen met gelijkvloerse kruisingen (zoals bijv. van Brugge naar Antwerpen). In Wallonië is dit 90 km/u gebleven. Als dit niet België is. Tegelijkertijd zijn de verkeersboetes drastisch verhoogd en bij niet tijdig betalen moet men voorkomen met nog meer verhogende factoren.

Er is maar één manier om hier aan te ontkomen als u naar Nederland gaat. Per vliegtuig wordt dit land gepasseerd zonder hier mee te maken te krijgen.

IN DETAIL

Alhoewel eerder dit jaar berichten verschenen dat de 70-grens ook van kracht zou zijn waar de oude 90 km/u borden nog niet verwijderd zijn, is inmiddels gebleken dat de 70 km/u grens alleen geldt daar waar geen borden staan opgesteld. Waar een andere snelheidslimiet staat vermeld, geldt deze aangegeven maximum snelheid.

Geo-blocking ten einde?

Op 28 november 2016 heeft de Europese Raad van Ministers besloten om geo-blocking te verbieden in de EU.

Wat is geo-blocking? Iedereen heeft wel eens ervaren dat de inhoud van een internetsite wordt geweigerd omdat de kijker in een ander land aangesloten is op het internet. Zo is het bekijken van ‘Uitzending Gemist’ in Frankrijk meestal om deze reden onmogelijk. Ook bij sommige webwinkels wordt men, als je IP-adres in het buitenland is, omgeleid naar een andere webshop met (meestal) hogere prijzen.

De Raad van Ministers heeft nu geconcludeerd dat dit een vorm van discriminatie is en derhalve dient te worden verboden in de EU. Dit besluit wordt aangeboden aan het Europees Parlement, waarna tot wetgeving kan worden overgegaan. Even geduld dus nog, maar het komt goed. We hoeven dan geen gebruik meer te maken van de zogenaamde ‘Virtuele Private Networks’ (VPN). Jammer voor de Engelsen na hun Brexit.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/28-geo-blocking/

Nederlands papieren rijbewijs niet meer geldig

Wellicht heeft u het al vernomen van vrienden of familie in Nederland: het oude papieren rijbewijs wordt sinds 1 oktober 2016 niet meer geaccepteerd op de Nederlandse wegen. Men riskeert een boete als men niet overschakelt naar het reeds eerder ingevoerde plastic ‘papiertje’.

Wat betekent dat voor ons als geëmigreerde Nederlanders die in het bezit zijn van een Frans papieren rijbewijs ‘voor het leven’. Het laat zich raden, maar ook door de RDW is bevestigd dat er niets aan de hand is. U kunt hiermee gerust naar Nederland rijden. De RDW liet weten dat indien u niet in Nederland gaat wonen, maar er bent als toerist, u met uw buitenlands rijbewijs in Nederland mag rijden als dat rijbewijs is afgegeven door een EU/EVA lidstaat.
Geen zorgen dus.

Orgaandonor in Frankrijk

Waar in Nederland nog immer een verdeeldheid bestaat omtrent het ‘onbeschreven’ donorschap, gaat Frankrijk met ingang van 2017 een donorschap ‘par défaut’ instellen. Dat betekent dat iedere Fransman of vrouw automatisch donor is, tenzij men vooraf zich heeft laten registreren als ‘niet-donor’.

Zie ook dit bericht in de SudOuest.