Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

De vereniging

De ‘Association Les Amis de Drop of Stroopwafels’ is een vereniging volgens Frans recht, met als doelstelling het uitbrengen van een kwartaalblad, waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen over het leven in Frankrijk. Denk daarbij aan praktische informatie over belastingen, verzekeringen, computergebruik en erfrecht.

In ieder nummer een interview met een Nederlander die in Frankrijk iets anders doet dan anderen of in heel bijzondere omstandigheden leeft. Er is aandacht voor de geschiedenis, de natuur en de cultuur van Frankrijk. Abonnees worden in elk nummer ‘bijgepraat’ over de Franse taal, die voldoende ‘levend’ is om met onze leeftijd mee te veranderen.

Artikelen kunnen door abonnees en niet-abonnees worden aangeleverd. Over plaatsing beslist de hoofdredacteur.

Op de sponsorpagina’s kunnen abonnees en anderen hun producten en/of activiteiten aan de man brengen.

Abonnees zijn automatisch lid van de vereniging ‘Association des Amis de Drop of Stroopwafels’.

Een gratis proefexemplaar om kennis te maken kunt u aanvragen bij secretaris@lesamisdedrop.fr

Ook een cadeau-abonnement behoort tot de mogelijkheden. U vraagt een cadeau-abonnement aan via het inschrijfformulier.

Jubileum 25 jaar Drop of Stroopwafels

Tijdens de jaarvergadering 2017 (13 mei jl.) zijn de gedachtenspinsels van het bestuur gepresenteerd v.w.b. een suggestie om het 25-jarig jubileum in 2020 gestalte te geven.

Als positieve reactie hierop heeft een aantal leden zich aangemeld voor een werkgroep, die onder de naam Stephanie Noordhoff Jubileumcommissie ideeën gaat genereren en uitwerken.

De presentatie die op de ALV werd getoond vindt u hier, maar . . . . .

de inbreng van alle leden is echter van het grootste belang. Wel vermelden wij dat de in de presentatie genoemde data, inhoud en locatie slechts een suggestie zijn; er ligt nog niets vast.

 

Wij stellen uw suggesties (ideeën kunnen niet “wild” genoeg zijn) zeer op prijs en de jubileumcommissie bekijkt alle ideeën grondig en toetst ze op uitvoerbaarheid.

Uw reacties zien wij gaarne tegemoet bij Erna Froeling (secretaris@lesamisdedrop.fr)

wijziging van uw persoonlijke gegevens, waaronder ook opzegging

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in uw gegevens die wij in ons bestand moeten doorvoeren, dan verzoeken wij u met klem gebruik te maken van het volgende formulier. Opzeggingen kunnen ook via dit formulier.

Dit is uiteraard alleen van toepassing voor de leden van Les Amis de Drop (abonnees op DROP)

 

Privacy Verklaring ingevolge AVG c.q. RGPD

Voor de uitoefening van de activiteiten van de Association Les Amis de Drop of Stroopwafels moeten wij uw persoonsgegevens beheren, opslaan en verwerken.

In het kader van de Europese privacywetgeving (AVG – algemene verordening gegevensbescherming c.q. R.G.P.D. in Frankrijk) die per 25 mei 2018 is ingegaan, geven wij in onderstaande tabel aan welke gegevens en met welk doel wij de persoonsgegevens vastleggen. Hier krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken. Download alleen voor ingelogde leden.

 

Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering 2019 wordt gehouden op 22 mei 2019 op Domaine d’Essendiéras bij St. Médard d’Exideuil.

De onderstaande stukken kunnen door ingelogde leden worden gedownload:

 

 

Hier kunt u statuten en huishoudelijk reglement downloaden

Hier kunnen leden de statuten van Association Les Amis de Drop of Stroopwafels downloaden.
Les Statuts de l’association en français on trouve ici.

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.

 

Het bestuur

Reinier Sinaasappel – Voorzitter

Zo gaat het meestal:

Gedwongen door schoolvakanties met de kinderen op vakantie als het overal bomvol is; de gedachte rijst om een huisje in Frankrijk te huren. Na een paar keer volgt: zullen we wat kopen, niet duur en met kluswerk, zodat er wat te doen is in de vakanties. Vervolgens lijkt het je wel aardig is om na je pensionering wat vaker met je buurboer op zijn trekker te rijden. En opeens woon je er permanent. Dan ga je, omwille van sociale cohesie, vrijwilligerswerk doen en word je zomaar voorzitter van Drop-of-Stroopwafels; al geldt dat niet voor iedereen . . .

Bestuursperiode: 2016 – 2019          e-mail: voorzitter@lesamisdedrop.fr

Erna Froeling – Secretaris

De Vereniging is een inspirerende club enthousiaste mensen. Het Magazine is daar de afspiegeling van. Ik hoefde niet lang na te denken toen men mij vroeg voor secretaris functie. Als secretaris van de Vereniging “ Drop en Stroopwafels” komt mijn 10-jarige ervaring als Schoevers-secretaresse goed van pas.

Met mijn 25-jarige ervaring in het Middelbaar Onderwijs in Nederland, als docente Frans,  is mijn liefde voor de Franse taal en cultuur verder ontwikkeld. Met deze twee elementen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Vereniging en aan het Magazine voor de Nederlanders in Frankrijk!

Bestuursperiode: 2017 – 2020          e-mail: secretaris@lesamisdedrop.fr

Barend de Ronden – Hoofdredacteur

Kort nadat we ons huis in Cadouin(24) hadden gekocht, kwam ik via een oude schoolvriend die toen in de Gers woonde, in contact met Drop of Stroopwafels. Ik besloot lid te worden.

In mei 2015 kon ik als nieuwe hoofdredacteur in een gespreid bedje stappen. Mijn voorganger Henk van Elferen had van “Drop” een echt blad gemaakt.

Ik wil als hoofdredacteur de ontwikkeling, die Henk heeft ingezet, versterken. Het blad moet, behalve praktische informatie geven, met name de grote rijkdom van Frankrijk aan diversiteit in cultuur en natuur, beschreven door Nederlanders in Frankrijk, laten zien.

Bestuursperiode: 2018 – 2021          e-mail: redactie@lesamisdedrop.fr

Arie Sluimer – Penningmeester

Door mijn kwartaalbijdrage aan Drop ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het wel en wee van de vereniging. Mijn administratieve opleiding en ervaring als accountant komt mij natuurlijk goed van pas als penningmeester van de vereniging. Na enige aarzeling heb ik de uitdaging aangenomen om de vacature van penningmeester in te vullen, een aarzeling omdat ik ook nog steeds, zij het op bescheiden schaal, (fiscale-)advieswerkzaamheden verricht in Frankrijk. Het enthousiasme van de huidige bestuursleden heeft mij over de drempel getrokken. Naast de administratieve werkzaamheden is er ook tijd om te genieten van de geneugten van het “Franse leven”.

Bestuursperiode: 2018-2021          e-mail: penningmeester@lesamisdedrop.fr

Hans van Driel – Webmaster

“Sinds mei 2016 draai ik mee in het bestuur van Drop of Stroopwafels. Hierbij is het mijn taak om alle digitale zaken geordend te laten verlopen. Van zowel het beheer van de website tot alle bijkomende numerieke zaken, al of niet ‘in de cloud’.
Ik woon samen met mijn vrouw in Bergerac, hetgeen redelijk centraal is voor de meeste contacten.
We proberen de website zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ook hetgeen reeds eerder is gedrukt beschikbaar blijft voor de leden. Daarnaast hoop ik u ook op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen die u en ons aangaan.”

Bestuursperiode: 2016 – 2019          e-mail: webmaster@lesamisdedrop.fr

Wilma Duijvestijn – Ledenadministratie

De liefde voor Frankrijk is mede ontstaan doordat we vele jaren met onze boot hebben gezeild op de Middellandse zee. Nadat mijn man met pensioen ging hebben we de knoop doorgehakt en zijn naar de Dordogne geëmigreerd onder het motto: “Er is altijd wel een reden om het niet te doen”.  We wonen hier met veel plezier en hebben kleinschalig een B&B. Graag wil ik me inzetten voor Drop en zo mijn steentje bijdragen het blad verder uit te dragen en eigentijds te houden. Mijn 15 jaar ervaring in het redactieteam van een personeelsmagazine komt me hierbij goed van pas.

Bestuursperiode: 2018 – 2020          e-mail: administratie@lesamisdedrop.fr

Gert Rook – Sponsoring

Vakmatig voel ik me zeer betrokken bij mijn omgeving, gebouwd en ongebouwd…….. Wonend op het platteland van de Charente, kom ik volledig aan mijn trekken:  natuur, pittoreske dorpjes, prachtige steden, grootse kathedralen, fantastische musea.

Als geregistreerd architect, ben ik nog steeds actief, met tegenwoordig meest kleinere werken, met als “voorbeeld” deze voor en met mijn kleinkinderen “onder architectuur” gebouwde boomhut!

Drop of Stroopwafels richt zich op alle facetten die het Franse leven zo boeiend maken! Binnen “Drop” verzorg ik de opmaak van de sponsorpagina’s en de lay-out van de advertenties. Ik sta u graag met raad en daad bij !

Bestuursperiode: 2017 – 2020          e-mail: sponsoring@lesamisdedrop.fr