Informatieverstrekking ingevolge de privacywetgeving (AVG c.q. RGPD)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving rond de privacy van kracht geworden. Omdat wij ook persoonsgegevens van onze leden administreren dienen wij over uw goedkeuring te beschikken om de verschafte informatie op een juiste wijze vast te leggen en voor de bedoelde toepassing te mogen gebruiken. Meer informatie vindt u op veel sites op Internet, zoals bijv. hier

Om deze reden verzoeken wij u onderstaand formulier in te willen vullen en te verzenden. De met een rode asterix aangeduide velden moeten verplicht worden ingevuld.

[wpforms id=”1717″]