Nederland een Frans klimaat en wat krijgen de Fransen?
DROP 131
NOVEMBER, 2020
Klimaat Natuur Wonen & Leven
Door Harry Otten
In Nederland verandert het weer. Daar komen Franse temperaturen. Wat betekent de klimaatverandering voor Frankrijk? Aan het woord is Harry Otten, een bekende Nederlandse meteoroloog en weerman.
sunset view

Wat is er aan de hand en hoe ziet het toekomstige klimaat in Frankrijk eruit? Over de hele wereld werken tienduizenden wetenschappers aan modellen om het toekomstige klimaat steeds beter te kunnen verwachten. De fysische wet is, dat bij een stijging van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer het evenwicht – tussen de hoeveelheid warmte die van de zon binnenkomt en de warmte die de aarde weer uitstraalt – op een hoger temperatuurniveau komt te liggen. Dat zijn keiharde feiten waar politici geen invloed op kunnen uitoefenen. 

Wel kunnen de gevolgen op lokaal niveau ver uit elkaar lopen en gaan allerlei elkaar beïnvloedende processen een rol spelen. Zo zou er meer bewolking kunnen komen waardoor er meer zonnewarmte wordt teruggekaatst. Maar er kan ook ijs smelten waardoor de albedo verandert. De albedo is een maat voor het licht van de zon dat wordt teruggekaatst. IJs is wit en kaatst 80-95% van het licht terug, maar als het ijs gesmolten is heeft het resulterende zwarte zeewater een albedo van maar ongeveer 10%. Het is duidelijk dat zo processen kunnen ontstaan die elkaar versterken. 

” Onze Noordzeekust is hard op weg naar een vergelijkbaar klimaat als dat van de Atlantische zuidwestkust van Frankrijk. “

Natural Sun cream bottle on table

Ook Frankrijk heeft zijn eigen klimaatstudies die uitgevoerd worden door Météo France, het Franse KNMI, met hoofdkantoor in Toulouse. Op de officiële site van Météo France is een heleboel informatie te vinden, maar er is ook een aparte gouvernementele klimaatsite: www.drias-climat.fr. Je kunt er gemakkelijk een regenachtige week doorbrengen om alle scenario’s te bekijken. Zoals bij de meeste verwachtingen voor het toekomstig klimaat wordt uitgegaan van verschillende scenario’s voor de toename van CO2. Een scenario waarin CO2 al vanaf 2030 langzaam gaat dalen lijkt me niet waarschijnlijk, een verdere ongebreidelde stijging ook niet. Het meest waarschijnlijk lijkt een scenario waarbij CO2 nog tot rond 2070 stijgt en daarna ongeveer gelijk blijft op een niveau van ca. 575 ppm (parts per million), wat twee keer zo veel is als voor de industriële revolutie. In dit scenario zal de gemiddelde jaartemperatuur in Frankrijk aan het eind van de eeuw vrijwel overal 2,5 graden hoger zijn dan aan het begin van de eeuw.

Wil je het hele artikel lezen?

  Word lid van DROP Magazine!  
Klik hier voor een abonnementBekijk meer artikelen